Bhaiya Bhabhi Rakhi Puja Thali and Chocolates

Bhaiya Bhabhi Thali

SKU CODE : PSRAKHI8

This Rakshabandhan gift your amazing bhaiya and bhabhi with Beautiful Thali(H-7inch) with Rakhi For Bhaiya and Bhabhi & Dibbi and 2Kitkat(12.8gms Each)

Rs. 499

Disclaimer